header foto
 
Penningmeester

Contributie Seizoen 2024-2025

Nieuws afbeelding 22-6-2024
Op 20 juni jl. heeft de ALV ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributie voor het komende seizoen beperkt aan te passen. Contributie voor de trimmers is verlaagd (205 EUR naar 150 EUR) met als doel om de drempel voor trimhockey te verlagen. De contributie bedragen voor het seizoen 2024-2025 blijven verder dus gelijk en kun je hier vinden.

Contributie 2024-2025
De contributie factuur en aankondigingen voor de incasso wordt op 1 juli a.s. per email verstuurd naar alle leden. De (eerste) automatische incasso zal plaatsvinden rond 24 juli. Check alsjeblieft of de factuur en het genoemde rekeningnummer juist zijn. Indien dit niet het geval is dan vragen we je om zo snel mogelijk de juiste gegevens door te geven. Stuur hiervoor een email met de juiste gegevens + lidnummer naar [email protected]

‼️ Ook aankomend seizoen weer de mogelijkheid om gespreid te betalen
We bieden inmiddels al 2 seizoenen de mogelijkheid aan om de contributie in termijnen te betalen. We blijven hier veel positieve reacties op ontvangen en het aantal wanbetalers is ook afgelopen seizoen weer verder afgenomen.

De club heeft dan ook besloten om onze leden aankomend seizoen wederom de mogelijkheid te bieden om de contributie gespreid te betalen. Ook aankomende seizoen zal het maximaal aantal termijnen 11 zijn. Dit is geen verplichting, minder termijnen is altijd mogelijk en in 1x betalen blijft uiteraard ook nog steeds een optie. Het is namelijk goed om te weten dat bij een gespreide betaling extra kosten worden doorberekend welke overigens niet ten gunste van de club komen.

Hoe werkt het ook alweer?
Rond 1 juli ontvangen de leden een email met daarin een aankondiging van de incasso van de contributie voor het komende seizoen. In deze mail zit een blauwe knop welke kan worden gebruikt om het aantal termijnen te kiezen. Bij geen keuze voor de genoemde datum zal het bedrag automatisch in 1x worden geïncasseerd.

Voorbeeld mail:Indien op de knop is gedrukt dan kom je op onderstaand scherm terecht. Met de knop ''Factuurgegevens tonen'' kunnen de specifieke factuurregels bekeken worden. Met de ''Bekijk betaalmogelijkheden'' knop kunnen de termijnen gekozen worden. In het volgende scherm kun je het aantal termijnen kiezen. Sla je keuze op door op opslaan te klikken.Indien je de contributie gewoon in 1x wilt betalen dan hoeft je niets te doen en zal bedrag rond 24 juli worden geïncasseerd. Het is echter ook mogelijk om direct via iDeal het volledige bedrag te betalen. In dat geval wordt er uiteraard geen incasso meer uitgevoerd.

Let op! 
Aan het betalen in termijnen zijn dus extra kosten verbonden van € 1,21 per termijn. Bij betaling in 1x worden uiteraard geen extra kosten doorbelast. De extra kosten zijn niet door MHCK bepaald. Dit zijn externe kosten!

De incasso vindt plaats via de Mollie incassorekening van MHC Krimpen. Op je rekeningafschrift zijn per lid de naam, het lidnummer en het factuurnummer zichtbaar.

Geen incasso machtiging
Ook indien lid nog via een handmatige overboeking betaald is het mogelijk om te kiezen voor gespreide betaling. In dat geval zal er per termijn een nieuwe factuur verzonden worden met een iDEAL link. Ook hier geldt dat leden € 1,21 per termijn zullen betalen + eenmalig € 10,00 opslag ivm betalen via handmatige overboeking. 

Betaal bij voorkeur via automatische incasso
Het heeft dan ook onze voorkeur dat leden via automatische incasso betalen, omdat dit minder administratief werk met zich meebrengt voor onze vrijwilligers. Mocht je voor volgend seizoen een wijziging willen aanbrengen in jouw betaalwijze, dan kun je dit doorgeven door een mail te sturen naar [email protected] met daarin IBAN en tenaamstelling van de rekening. Indien dit voor 1-7 wordt doorgegeven dan gaat het nog mee in de facturering van aankomend seizoen. Indien later dan zal de wijziging pas ingaan per het seizoen 2025-2026.

Betalingsregeling: zorg dat de contributie 23-24 is voldaan!
Helaas is nog niet alle contributie voor seizoen 2023-2024 voldaan. Aan de leden die recent een herinnering hiervoor hebben ontvangen het dringende verzoek om ervoor te zorgen deze zo snel mogelijk te voldoen. Indien er niet betaald wordt dan zal dit resulteren in een uitschrijving bij de club.

Contributie jeugdleden: check de mail
Een opmerking voor de ouder(s) van de (oudere) jeugdleden: omdat het via de app mogelijk is om zelf het mailadres aan te passen, kan het zijn dat de mail m.b.t de contributie terechtkomt in de mailbox van uw zoon/dochter.
Vriendelijk verzoek om uw kind(eren) te vragen om deze mail aan u door te sturen.

Indien er nog vragen zijn dan kun je een email sturen naar [email protected]

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 297 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]